Wat doet Stichting Wereldboom?

Wereldboom zet zich in om bomen weer oeroud te laten worden.
Daarvoor richtten we de groeiplaatsen van de bomen zo in dat ze onbelemmerd kunnen uitgroeien tot de oude veteraanbomen die we nu bijna alleen nog kennen uit sprookjes, verhalen en andere landen.

Hierbij speelt een (buurt)vereniging of organisatie de verbindende rol tussen de boom en de maatschappij.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Wat is een Wereldboom?

Een Wereldboom is een boom die alles in zich heeft om “Oeroud” te worden. Een boom die “oeroud” is, is een boom die de kans heeft gekregen om verder te groeien na zijn volwassen fase. Een boom die al zijn levensfasen kan doorlopen krijgt de tijd om na zijn volwassen fase zijn kruin te verkleinen en een nieuwe kruin te vormen. Die fase, de veterane fase, duurt vaak veel langer dan de volwassen fase.

Maar een Wereldboom is meer dan dat. Een Wereldboom verbindt mensen rondom zich. Omdat een Wereldboom vaak al een behoorlijke leeftijd heeft, is hij een baken in een gemeenschap. Een plaats waar mensen samen komen om samen te zijn, met elkaar onder en bij de boom. Een plaats om te vieren, om te leven, en te delen.

Beeldmerk en visie van Stichting Wereldboom

Voor wie doen we dat?

Voor jou en je kinderen, kleinkinderen, achterklein…. Ga zo maar door. En ja: natuurlijk ook voor de bomen en de planten en dieren daaromheen.

Omdat bomen eeuwenlang het middelpunt zijn geweest van een gemeenschap, willen we dat in ere herstellen. Als een buurt, een vereniging of een groep enthousiaste mensen zich in wil zetten voor een boom in de omgeving, helpen wij daar graag aan mee.

Natuurlijk hoort bij een Wereldboom een feestje, dat was vroeger al zo. Gelukkig houden wij ook wel van een leuk festival. Wij hebben dan ook heel wat inspirerende ideeën die we met jullie willen delen.

Wat kunnen wij doen voor jullie festival?

Wie doet dat dan?

Wereldboom steunt op heel veel vrijwilligers waaronder veel professionele boombeheerders. Hun specifieke kennis en ervaring is onmisbaar bij het oeroud laten worden van bomen. Er zijn daarnaast ook mensen met een hele andere achtergrond die een belangrijke bijdrage leveren. Zo houden we onze administratie op orde, zijn we zichtbaar op internet, kunnen we beschikken over mooi foto- en videomateriaal en doen we al die andere noodzakelijke taken.

Maar… we doen het niet alleen. Voor een Wereldboomgemeenschap (de buurtvereniging of andere organisatie), is er ook het een en ander te doen. Te denken valt aan hand- en spandiensten rond de verzorging van de boom of historisch onderzoek naar de groeiplaats.

De Wereldboomgemeenschap is de brug tussen de boom en zijn menselijke omgeving. De link tussen het verleden, heden en toekomst. Onder een Wereldboom kan gefeest worden, komen mensen bijeen, worden activiteiten georganiseerd. Werk genoeg voor een actieve en levendige groep van lokale betrokkenen.

Wil jij ook helpen?

Anne Frankboom

Een bijzonder verhaal

Hoewel de boom die Anne Frank zag vanuit het Achterhuis helaas is omgewaaid, leeft hij nog altijd voort in een groot aantal nazaten.

Uitgebreide informatie vind je via onderstaande links:

Enkele Wereldbomen

NieuwsFestivals

Er zijn nu

Wereldbomen

En maar liefst

Wereldbomen in wording

Wereldboom steunt op

Vrijwilligers

En op

Betrokkenen