Bloemen rondom Anne Frankboom Waalwijk

Bloemen rondom Anne Frankboom Waalwijk op zondag 27 mei

De Stichting Wandelpark Waalwijk roept zoveel mogelijk inwoners op om op zondag 27 mei tijdens de Dag van het Park bloemen mee te nemen. Deze moeten een bloemenzee vormen rondom de geknakte Anne Frankboom in het Wandelpark van Waalwijk.

De Stichting Wandelpark Waalwijk laat de geknakte Anne Frankboom in de huidige staat staan. Dit, als reactie op de recente vernielingen aan de boom. Door de boom in de huidige staat te laten staan, wil de stichting laten zien dat zelfs dít symbool vóór vrijheid en tegen tirannie, ten prooi kan vallen aan vernielzucht. Tegelijkertijd vormen bloemen rondom de boom de morele weerstand hiertegen.

Monument

Zo vertellen we het verhaal van de Anne Frankboom in Waalwijk én de manier waarop we reageren op de aanslagen op de boom. We weten dat de boom kwetsbaar is, maar een hek erom heen is nu niet het juiste antwoord op deze vernielzucht. Laat deze plek vooral uitgroeien tot een monument waar je kunt zien dat fatsoen en verdraagzaamheid sterker zijn dan haat en vernieling’, aldus Theo van Bracht, voorzitter van de Stichting Wandelpark Waalwijk.

Delen

De gemeente Waalwijk ondersteunt de reactie van de stichting van harte en rekent op een grote respons komende zondag. De gemeente zal de oproep van de stichting verspreiden via haar eigen communicatiekanalen en roept iedereen op dit zoveel mogelijk te delen.

Ander nieuws