Indrukwekkende planting herdenkingsboom

Op zaterdagmiddag 4 november werd het jubileumjaar van 250 jaar Park de Plantage afgesloten met het planten van een bijzondere boom.

Sinds 2011 was een zaailing van de Anne Frankboom opgekweekt in de tuin van Huib Sneep en Kirstain Houweling. In november 2011 was de eenjarige boom afgeleverd door wethouder Hekman en initiator Frans Hamerslag (raadslid van Progressief Schiedam) met een hoogte van 35 centimeter. Te klein voor een Amsterdamse boom om het woeste leven in Schiedam aan te kunnen.

In vijf jaar is de boom uitgegroeid tot een exemplaar van bijna 5 meter hoog. Vijf jaar lang is er uiterste zorg aan de boom besteed: ieder jaar een grotere pot, op tijd voeding en water en een laagje bladcompost op de aarde.

In de zomer maakte wethouder Alexander van Steenderen bekend dat het college had besloten om de inmiddels bijna vijf meter hoge boom in de Plantage te planten en zo dubbele symboliek te laten ontstaan: Herdenkingsboom voor 250 jaar Plantage en herinnering aan een tijd van uitsluiting en onvrijheid.

In de afgelopen maanden werd een bijzondere boombeschermer ontworpen door de Rotterdamse architect Paul de Graaf en geproduceerd in cortenstaal. In de komende maanden zal de kenmerkende roestbruine kleur ontstaan.

In het ontwerp zijn diverse elementen verwerkt:

  • 250 jaar Plantage,
  • Het gedachtengoed van Anne Frank met de woorden vrijheid en verbondenheid en de zin’ de boom die alles zag’
  • De vier jaargetijden van de Paardenkastanje.

Door de uitvoering heeft de beschermer een art-deco karakter gekregen; een voorbijganger vroeg waar we deze antieke beschermer hadden gevonden.

Donderdag werd de beschermer gemonteerd en met vier betonvoeten stevig aan de plantagebodem verankerd.

Zaterdagmorgen werd de inmiddels meer dan 100 kilo zware boom uit zijn grote kuip getrokken en geplant.

Om 14 uur waren meer dan honderd mensen gekomen ondanks de regen.

Na een welkom door de voorzitter was het woord aan burgemeester Cor Lamers die memoreerde dat de Plantage inmiddels meerdere herdenkingsplaatsen heeft waaronder natuurlijk het bekende herdenkingsmonument aan de Kop. Ook het feit dat het park inmiddels een zeer gevarieerde beplanting en ecologische waarde heeft.

Daarna was het woord aan mevr. Dienke Hondius van de Anne Frank stichting die memoreerde dat het bijzonder is dat een meisje wereldberoemd wordt lang nadat haar leven in de kiem gesmoord was door onverdraagzaamheid en uitsluiting.

Vervolgens citeerden twee leerlingen van de St. Jozefschool, Lars Reinders en Sofie van der Kuit enkele alinea’s uit ‘Het Achterhuis’.

Vervolgens werd tijdens een stevige regenbui de boom onthuld door het wegnemen van een grote omslagdoek met schiedamse vanen.

Toen was er koffie met speciaal gebakken Kastanje koekjes, weliswaar van het meel van Tamme Kastanjes, maar ze smaakten er niet minder om.

Nu maar hopen dat de boom net zo groot wordt als de honderdjarige Paardenkastanje die daar vlakbij stond, totdat hij afgelopen winter geveld moest worden vanwege Kastanjebloedingsziekte.

Een bijzonderheid is dat in een van de staanders een geo cache is verborgen. Voor liefhebbers van dit wereldwijder digitale schatzoeken is dit een trekker. Zie de link naar de boom:

https://coord.info/GC7E87A Volg deze link en je ziet wat de schatzoekers eerst lezen voordat ze op pad gaan om de schat te vinden. Op de pagina staat een knop “ HINT” hieronder staat een foto met aanwijzing om de schat te vinden.

Ander nieuws