Hoe krijg ik een Wereldboom?

Welke stappen worden doorlopen bij de realisatie van een Wereldboom?

Deze tekst is een algemeen draaiboek voor de realisatie van een Wereldboom. Elk project dient deze stappen te doorlopen, elke stap is essentieel voor het verwezenlijken van een Wereldboom. Voor elke individuele Wereldboom wordt echter een draaiboek op maat gemaakt waarin extra stappen voorzien kunnen worden.

Toepassing Wereldboom draaiboek.

Om een Wereldboom te realiseren worden altijd 13 stappen doorlopen.

Deze stappen zijn onontbeerlijk voor de realisatie van elk individueel project. Voor elk project worden nog extra specifieke stappen toegevoegd.

We zetten ze hieronder even op een rijtje en verduidelijken ze dan verder kort:

 1. Bepaling en omschrijving ondersteunende gemeenschap
 2. Verzekering groeiruimte van de boom
 3. Huidige toestand en conditie van de boom
 4. Groeiplaatsinrichting in de toekomst en maatregelen biotoopcreatie
 5. Historie van de boom en de omgeving
 6. Boombescherm- heer of vrouw
 7. Mentorboom of broederboom
 8. Jaarlijkse Wereldboombijeenkomst
 9. Uitvoeren maatregelen ecotoopcreatie
 10. Wereldboom infokunstwerk
 11. Wereldboom introductiefestival en inhuldiging
 12. Merchandise rond de Wereldboom
 13. Opvolging Wereldboom door de stichting

Uitwerking van de 13 stappen

 1. Bepaling en omschrijving ondersteunende gemeenschap
  Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat is hun historie?
  Welke zijn hun toekomstplannen?
  Welke link hebben ze met de boom?
  Wat kan de boom hun bijbrengen?
  Hoe sterk staan ze om de boom te verdedigen?
  Korte SWOT-analyse van de missie om de boom te bestendigen.
 2. Verzekering groeiruimte van de boom
  Nagaan of in de toekomst zowel bovengronds als ondergronds groeiruimte gegarandeerd kan worden om de boom oeroud te laten worden.
 3. Huidige toestand en conditie van de boom
  Professionele analyse van de algemene conditie van de boom, zowel bovengronds als ondergronds.
 4. Groeiplaatsinrichting in de toekomst en maatregelen biotoopcreatie
  Welke beheersmaatregelen dienen genomen te worden om de bovengrondse en ondergrondse groeiplaats van de Wereldboom te optimaliseren en de groeimogelijkheden in de toekomst te vrijwaren?
 5. Historie van de boom en de omgeving
  Hoe oud is de boom? Wat was de oorspronkelijke omgeving?
  Geologische evoluties? Wat heeft de boom allemaal beleeft?
  Cultuurhistorische evoluties? Ecologische veranderingen? Verschillende eigenaars? Bijzondere weetjes
 6. Boombescherm- heer of vrouw
  Is er een persoon uit de Wereldboomgemeenschap die de belangen behartigt van de boom en er op toeziet dat alle facetten aanwezig blijven om er voor te zorgen dat de boom oeroud wordt. De voorkeur is dat deze persoon fysiek dicht bij de boom in de buurt woont, en altijd een oogje in het zeil kan houden. Deze wordt tijdens het introductiefestival beëdigd en krijgt een erfelijk overdraagbaar document en een gouden hangertje met het silhouet van de boom. Deze persoon houdt eveneens het Wereldboomlogboek bij.
 7. Mentorboom of broederboom
  Een link naar de dikste, oudste, of gewoon een heel bijzondere andere boom van dezelfde soort ergens in Europa. Deze Mentorboom geeft aan wat de Wereldboom in potentie in zich heeft om uit te groeien tot een boom die onze verbeelding overstijgt.
  We proberen ook rond deze mentorboom een gemeenschap te contacteren en stellen in het Wereldboomdocument zowel de gemeenschap als de boom voor.
 8. Jaarlijkse Wereldboombijeenkomst
  Een keer per jaar komen onder de boom bij elkaar: De beschermheer, de professionele beheerder, de boomeigenaar en een gezant van Stichting Wereldboom om de volgende agenda te doorlopen:
  • Overlopen logboek
  • Ontwikkelingen groeiruimte boom
  • Ondersteunende gemeenschap stand van zaken
  • Conditie boom
  • Beheersmaatregelen
  • Eventuele evenementen komend jaar
  • Conditie beschermheer en mentorboom
  • Datum volgende vergadering
  • Ritueel (menselijke beschermketting) en foto van de boom
 1. Uitvoeren maatregelen biotoopcreatie
  Hier worden de beheersmaatregelen uit punt 4 gerealiseerd. De directievoering van deze maatregelen gebeurt uitsluitend door Stichting Wereldboom, de uitvoering gebeurt bij voorkeur in samenwerking met de bestaande en/of plaatselijke boomverzorger.
 2. Wereldboom infokunstwerk
  Dit is een kunstwerk waarin een informatiepaneel in verwerkt in een vorm van cortenstaal en bevat de volgende items:
  • Algemeen verhaal Wereldboomgemeenschap
  • Verhaal van de beschermheer
  • Idyllisch gedicht over de boom
  • Historisch verhaal van de boom zelf en de boomsoort
  • Algemeen verhaal stichting Wereldboom
  • Informatie over de mentorboom als voorbeeld van de potentie van deze Wereldboom
 1. Wereldboom introductiefestival/inhuldiging
  Wereldboomfestival voor de gemeenschap met locale, landelijke of Europees verspreide publiciteit met onderstaande activiteiten:
  • Muziek, dans en/of boomklimgroep
  • Inzegening van de Wereldboom
  • Beëdiging van de beschermheer
  • Activiteiten full contact in, onder en met de bomen onder andere
   • Wereldboom verhalenvertelster
   • Wereldboom troubadour
   • Wereldboom schminkteam
   • Wereldboomschommel
   • Kinderklim met lollystok
   • Kinderklim met tokkelbaan
   • Wereldboom funducatieteam
   • Boombeleving voor volwassenen in de boom
   • Rondwandeling en boombeleving onder begeleiding
   • Wereldboom medaillons zagen, schuren,branden, boren, en koordje knopen
   • Je wens verstoppen onder de boom en het geven van boompizza
   • Afsluiting met het behalen van het klimbikkeldiploma
   • Eventueel nader uit te werken activiteitenVoor meer informatie zie de Evenementenkaart
 1. Merchandise rond de Wereldboom
  Per individueel project wordt in samenspraak met de gemeenschap bepaald welke Wereldboom aandenkens het meest gewenst zijn.
  Er kan b.v. een zilveren hanger van het silhouet van de boom ontworpen worden of speciale tree-shirts, naast de gangbare kledinglijn van Wereldboom. Tijdens het introductiefestival en op andere festiviteiten is Wereldboom aanwezig met een verkooppunt waar deze en andere Wereldboomgerelateerde nuttigheden en attenties verkregen kunnen worden. Ook via de webshop kunnen specifieke zaken besteld worden.
 2. Opvolging Wereldboom door de stichting
  Na de realisatie van de Wereldboom volgt de stichting de Wereldboom jaarlijks professioneel op. Een gezant van de stichting woont de jaarlijkse vergadering onder de boom bij en evalueert zodoende de ontwikkelingen om en bij de boom mee. We blijven ter beschikking voor de organisatie voor boomgerelateerde evenementen, directievoering van beheersmaatregelen, deelname aan en organisatie van andere beschermende of promotie-acties, deskundig advies etc.

Eventuele extra stappen

De voorgaande 13 stappen vormen een algemeen draaiboek. Elk project moet minimaal deze stappen doorlopen.

Voor elk individueel project wordt echter een draaiboek op maat gemaakt. Hierin zullen meestal nog enkele extra stappen opportuun blijken. Dit kan komen door de aard van de gemeenschap, groeiplaats, cultuur, geloof, klimaat enz. die de Wereldboom omgeven.

Zo kan als bijkomende stappen b.v. gedacht worden aan:

 • Wereldboomflyer met uitleg in b.v. sprookjestaal
 • Wereldboom PR- man of vrouw
 • Periodiek weerkerend festival of viering rond de boom
 • Wereldboomwebsite
 • Openluchtkantoor, hutje, dansvloer, altaartje of vuurplek in de biotoop
 • Wereldboomgeschrift met ervaringen van bezoekers
 • Wereldboomfotowedstrijd

Het doorlopen van deze 13 stappen noemen wij “de voorpret”. Alle omstandigheden zijn nu gecreëerd om onze eeuwige vriend zijn ding te laten doen en oeroud te worden.

Vanaf nu is de hoofdzaak enerzijds een professionele en regelmatige opvolging van de boom en anderzijds genot en observatie van de boom en bewondering en respect voor de boom.

Voor meer informatie, advies, steun of begeleiding bij het realiseren van een Wereldboom kunt u steeds terecht bij:

info@Wereldboom.org

+32 478-727127 (Lukas Ameye)

+31 416-355150 (Ton Stokwielder, Boomtechnisch Adviseur)