Wereldbomen hebben uw steun nodig!

Stichting wereldboom draaide in het verleden op de onbezoldigde inzet van deskundigen op velerlei gebied. Om ons werk te kunnen blijven doen en uitbreiden is financiële steun van cruciaal belang, evenals het hebben van daadkrachtige ambassadeurs en enthousiaste sympathisanten.

Voor steun in de vorm van geld, vrijwilligerswerk, materiaal of wat dan ook, kunt u ons vinden via: info@wereldboom.org

Tel: +31 416 355 150

geldstortingen worden enorm gewaardeerd op rekeningnummer:
IBAN  NL20 TRIO 0390 3046 89 t.n.v. Stichting Wereldboom, Waalwijk.

De Stichting Wereldboom heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.
Daarmee voldoet de stichting aan de bepalingen zoals vermeld in art. 32 van de Successiewet.
Door deze status is het voor u mogelijk om via fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden een schenking aan Stichting Wereldboom te doen.