Wereldbomen hebben je steun nodig!

Stichting wereldboom draait op de onbezoldigde inzet van deskundigen op velerlei gebied. Toch hebben we een budget nodig om onze projecten kenbaar te maken en voor  het verstrekken van informatie.

Om ons werk te kunnen blijven doen is financiële steun van cruciaal belang, evenals het hebben van daadkrachtige ambassadeurs en enthousiaste sympathisanten. Wanneer je een voorliefde hebt voor een bepaald project dan kun je dit  aangeven. Wij zorgen ervoor dat je donatie wordt geïnvesteerd in dat project.

Wil je doneren dan kun je dat doen door een bijdrage over te maken. Ons rekeningnummer is:
IBAN  NL20 TRIO 0390 3046 89 t.n.v. Stichting Wereldboom, Waalwijk.

Je kunt ook doneren door gebruik te maken van onderstaand donatieformulier.

Bedrag

Stichting Wereldboom heeft een ANBI status.

De ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), houdt in dat Stichting Wereldboom door de belastingdienst is aangemerkt als een stichting die minimaal 90% van de verkregen inkomsten besteedt aan haar doelstelling.

Voor jou als donateur heeft dit als voordeel dat giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Als je een schenking aan ons nalaat zorgen wij ervoor dat het budget besteed wordt aan realisatie van kleine paradijsjes op aarde, met een boom als indrukwekkend  middelpunt, waarin een scala aan biodiversiteit meelift. Waar wij als mens samen met al die dieren een verblijfplaats vinden, waar ook oog is voor vormgeving en uitstraling in harmonie met de omgeving.