De vrijwilligers van Wereldboom

Wereldboom draait helemaal op de belangeloze inzet van een groot aantal vrijwilligers en betrokkenen. Bij ieder festival, van voorbereiding tot opruimen, bij het opmaken van de wereldboomdraaiboeken, samen brengen van mensen, onderzoeken of beheerwerken bij bomen, bij de administratie en noem maar op, zijn jullie, onze grote groep van vrijwilligers, van onschatbaar belang. Ieder vanuit zijn eigen interesse, zijn eigen kwaliteiten, ervaringen en achtergrond maakt van Wereldboom een succes.

Zoals iedere boom stevig verankerd staat in de bodem en zijn stam nodig heeft om zijn takken in de lucht te steken, zo heeft Stichting Wereldboom jullie nodig om stevig geworteld te zijn in de wereld en haar vruchten hoog in de lucht zichtbaar te maken voor iedereen. De talloze vrijwilligers en alle andere betrokkenen zijn letterlijk de stam en de wortels van Wereldboom. Of jullie nu eenmalig meewerken bij een enkele Wereldboom, al dan niet in wording, of regelmatig af en toe een handje toesteken, of iets minder regelmatig iets doen, Wereldboom wil jullie heel erg bedanken voor jullie inzet, want Wereldboom….. verbindt mensen en bomen.

Wil je helpen? Meld je dan nu aan als vrijwilliger!

Vrijwilligers van het 1e uur

Lukas Ameye

Lukas Ameye

Lukas Ameye, arborist uit Kortrijk, België. Geboren op 22 februari 1978 en sinds 2006 passioneel en professioneel bezig met het verzorgen van stadsbomen en het verbinden van mensen en bomen.

Sinds 2009 gebeten door de Wereldboommicrobe en actief als allround vrijwilliger. Sinds 2014 samen met Ward Vanhooren en Stijn Decavele bezig met het verankeren van Wereldboom in de belgische aarde.

Mijn betrokkenheid bij Wereldboom is het vehikel om een toekomst te realiseren waarin elke gemeenschap gesymboliseerd is door en verbonden is met een Wereldboom en waarin vele oude bomen worden gedragen door een gemeenschap van mensen.