Geschiedenis

Ca. 1850
De witte paardenkastanje wordt geplant op het binnenterrein van het blok ten noorden van de Westerkerk tussen Keizersgracht en Prinsengracht.

1943- 1944
Zo’n honderd jaar later is de markante boom goed te zien vanuit het zolderraam van het achterhuis waar Anne Frank tijdens de jaren 1943-1944 ondergedoken zit. Voor Anne is het de enige directe relatie met het leven buiten en de wisseling der jaargetijden. Dankzij Anne’s dagboek wordt “haar” boom ook voor anderen een symbool van hoop en liefde voor het leven.

1989
Eerste dreiging voor de kastanje: de uitbreidingsplannen van de Anne Frank Stichting. Men wil het pand aan de Keizersgracht naast het Anne Frank Huis uitbouwen tot bijna bovenop de Anne Frank boom. Hiervoor zou een groot deel van de wortels moeten worden gekapt. Buurtbewoners verzetten zich tegen de aantasting van de boom en het plan gaat uiteindelijk niet door.

1993
Kort daarna wordt bekend dat de bodem is verontreinigd door olielekkages uit een of meerdere oude ondergrondse tanks die vroeger werden gebruikt voor verwarming van de huizen. De Gemeente Amsterdam neemt hierop de zorg voor de boom over en voert in 1993 een grootschalige bodemsanering uit.

2006
Bewoners maken zich ongerust over de boom. Dankzij vruchtlichamen van een tonderzwam vertoont de boom duidelijkere ouderdomsverschijnselen.

20 november 2006
Het stadsdeel Centrum publiceert de kapaanvraag voor de kastanje. Buurtbewoners hebben tot 18 december de tijd om hiertegen bezwaar te maken.

18 december 2006
Bewoners en ‘De Bomenstichting’ maken bezwaar tegen de kapaanvraag.

April 2007
De actiegroep van bewoners organiseert een alternatief onderzoek door de zeer beroemde Engelse specialist in oude “veterane” bomen, Neville Fay. Hij maakt gebruik van een geavanceerde methode voor het onderzoek. Het resultaat is positief voor de boom.

Zomer 2007
De bewoners beginnen samen met de Bomenstichting met de voorbereidingen van een alternatief plan om de boom te behouden.

Januari 2008
Er wordt besloten een steunconstructie te plaatsen rond de boom.

30 april 2008
De Support Anne Frank Tree-stichting nodigt de internationale pers uit om hen te melden dat de ondersteunende constructie voor de boom voltooid is. In alle Nederlandse en buitenlandse persorganen verschijnt het heuglijke nieuws.

23 augustus 2010
Een trieste dag. Om 14.20 is door een hevige storm en zware regenval de Anne Frank boom neergestort. De stutconstructie kon de boom niet houden. De bijzonder vele bladeren die hij dit jaar had aangemaakt en die zwaar waren van de regen, vormden te veel gewicht in de enorm sterke windstoten, die het binnenterrein invielen.

Bovenstaande geschiedenis is een beknopte weergave van het verslag van de toenmalige stichting Support Anne Frank Tree (SAFT). Het onverkorte  verslag is als download beschikbaar.

Wij hebben na ons kwakkelwintertje weer een prachtig voorjaar, april is inderdaad schitterend, niet te warm en niet te koud met zo nu en dan een regenbuitje. Onze kastanje is al tamelijk groen, hier en daar zie je zelfs al kleine kaarsjes.

Dagboek van Anne Frank 18 april 1944

Video: Niet zomaar een boom