Beeldmerk en visie van Stichting wereldboom

 

 Een indrukwekkende eik, waar we het bestaan nooit van hadden durven dromen, als inspiratiebron

In 2007 kiemden de eerste ideeën toen vakbroeders op een bomenreis neerstreken in park Fredville in het plaatsje Nonington. Het was geen bliksembezoek maar een langer verblijf, met een overnachting bij de boom. Hierdoor was er de mogelijkheid om de levensprocessen van een boom van minstens  500 jaar echt te laten beklijven en om contact te maken met de dieren waarvoor deze boom hun huis is. Deze boom met de indrukwekkende voet van 18.40 meter omtrek, is de inspiratiebron geweest en heeft model gestaan voor het beeldmerk.

Een beeldmerk is geen logo

 

Een logo is vaak alleen gestileerde tekst. Bij het logo van Wereldboom is dit ook niet alleen een tekening, maar in ieder detail zit een gedachte verwerkt in een beeld. De inhoud van dit beeldmerk  willen we graag met je delen.  

Wij nodigen Je uit om eerst aandachtig zelf te kijken voordat je verder leest.
Wat ontdek je zelf al? 

 

  • Laat je verassen door de verborgen betekenissen in het beeldmerk
  • Het beeldmerk was er eerder dan de naam van Stichting Wereldboom
  • Kijk nog eens op een wat grotere afstand door de spleetjes van je ogen naar de kroon…
  • Alles is onderdeel van dat waar de stichting zijn naam aan te danken heeft
  • Als je het nog niet ontdekt hebt… geen zorgen… bijna niemand ziet het direct
  • Ga er wat verder vanaf staan en… ineens als in een hologram… zie je in de kruin
De kroon van de boom

Engeland komt in beeld en aan de andere kant, rechtsonder, Nieuw Zeeland…

En jawel, linksonder naast de stam kijk je door onze aardbol heen en zie je de contouren van Zuid- Amerika… met het uiterste zuidelijke puntje op het hoofd van de dansende man.

Onze droom is dat voor ieder mens op aarde een Wereldboom bereikbaar is. Een boom die opgenomen in de cyclus van het leven zich volwaardig kan ontwikkelen of ontwikkeld heeft. Zo vormen zij samen met de ruimte waar deze boom staat een plek van Harmonie passend bij dat plekje op aarde. Een plekje waar wij mensen kunnen opladen, tot onszelf komen in een paradijs van Biodiversiteit. En ja… dit is mogelijk in het centrum van stad en dorp… In België broedt in de holle stam een bosuil. In de Linde van Heede in Duitsland broeden Holenduif en boomklever en doen tientallen Lindepijlstaartrupsen zich tegoed aan de bladeren, en verpoppen in het rottende hout in het midden van de stam.

De Lemniscaat

De Lemniscaat, symbool van het eeuwige leven en van de wisselwerking der tegengestelde krachten. Deze zit Verscholen in de draaiingen in de stam en de vormen van de armen van de kroon.

De lemniscaat verwijst naar de wet van oorzaak en gevolg. We zijn het echt vergeten dat een boom het in zich heeft om onsterfelijk te zijn. Er is ook steeds meer bekend dat een boom echt niet gezien kan worden als een individu. Wetenschappelijk is vastgelegd dat bomen samenwerken, elkaar voeden, en dat zelfs de immense wond bij een afgezaagde boom daardoor dicht kan groeien.

Op de voorgrond de dichtgegroeide stronk van een boom die is omgezaagd. Met Peter Wohlleben op de achtergrond.

Peter Wohlleben laat dit zien bij een Douglas spar die aan de grond geveld is en waarvan de wond volledig is dichtgegroeid op energie die geleverd is door de buurboom. Het ultieme bewijs dat het mogelijk is dat het wortelgestel van een gevelde boom compleet overgenomen wordt door de buurboom, en dat daardoor de immense wond dicht kan groeien.

Dit is dus tevens het bewijs dat er sprake is van een bossysteem in plaats van een bos met individuele bomen.

We zijn dit fenomeen echt vergeten omdat vrijwel nergens in Europa het wezen boom nog een plekje heeft waar deze compleet in al zijn vezels verbonden is met het complete en volledig functionerend ecosysteem.

Nergens in Europa denderen met tijd en wijle groepen wilde runderen, bizons, edelherten of rode bosmieren van het ene land via het andere land naar het land waar ze de winter doorbrengen. Alle ecosystemen zijn beteugeld in omheinde terreinen. Het besef dat een gezond ecosysteem pas echt volledig functioneert als dieren weer kunnen migreren, zoals 1000 jaar geleden, over de continenten is steeds groeiende.

Terwijl de roep om ecoducten en aanleg daarvan verder gaat, kan een wolf nog steeds niet relatief veilig migreren van Wit-Rusland via Nederland naar zuid Spanje. De gevaren van de autosnelwegen zijn immens en toch blijft de natuur het proberen.

The wave: 7 vredesduiven vliegen rond de kroon

Broedende Bosuil in het centrum van een dorp in België

Je heeft het goed gezien… je ziet er maar vijf want twee zijn onzichtbaar achter de kroon.

De duiven staan symbool voor een vredige plek, maar ook als onderdeel van de biodiversiteit die onlosmakelijk verbonden is met een Wereldboom. We zijn daardoor geïnspireerd door waarnemingen als een bosuil die gewoon broedt in een zeer oude boom midden op het marktplein in een dorpje in België. Er zijn te veel ontdekkingen om op te noemen, van dieren die leven in die oude boom in een bruisend stadscentrum. Die boom met zijn meestal holle stam en dicht bebladerde kroon geeft zelfs voldoende beschutting in het hart van een dorp of stad.

In dit geval is een Wereldboom een echte “stepping stone” voor biodiversiteit. De drukte van een stad of dorp hoeft de biodiversiteit niet in de weg te staan.

Dansende mensen rond de boom

40 personen van alle leeftijden, van allerlei pluimages symboliseren 40 generaties die de boom beschermen. Samen maken ze 1000 jaar bescherming.

Duizend is een leeftijd voor een boom die tot de verbeelding spreekt. Die leeftijd is zo immens en lijkt onvoorstelbaar. Maar als je de wereld rondkijkt is het echt niet zo bijzonder dat een boom 500 -1000 jaar of ouder is. Het is vooral heel bijzonder als een boom door ons mensen de ondergrondse en bovengrondse ruimte krijgt, en de ruimte in de tijd … om dit te worden.

Ja het klopt… een Berk zal niet snel 1000 jaar oud worden. Daarvan hebben we niet de referentie dat het mogelijk is. Op een landgoed in Engeland staan 34 immense eiken bij elkaar. En jawel… ze zijn allemaal zo oud geworden. We hebben voorbeelden te over van Lindebomen, maar vooral Taxus ofwel Venijnboom spant de kroon. Daarvan zijn er vooral in Engeland maar ook in Frankrijk velen van meer dan 1000 jaar tot leeftijden van 2500 jaar.

De gemeenschap is dus het geheel van georganiseerde beschermers van niet alleen de boom maar het hele ecotoop waar de boom het centrale onderdeel van is.

De Tekst

Er zijn twee teksten die door elkaar in het beeldmerk gebruikt worden. Dat willen we ook zo houden

Een plaats voor iedereen

Dit is de eerste slogan van Wereldboom. Een wereldboom is een boom die het liefste altijd toegankelijk is voor iedereen. Visie is dat iedereen ten volste de boom van dichtbij kan beleven. We waren eens  bij de Linde van Heede, Noord Duitsland. Bezoekers waren er niet van gediend dat we de boom benaderd waren tot tegen de stamvoet omdat betreding door mensen schade brengt aan de wortels. Onze visie is dat we maatregelen moeten treffen als te veel bezoek de gezonde groei van de boom belemmerd. Dat hebben we gedaan bij “De gevlekte Zuiderling” in Eindhoven Nu is dat een van de meest begeerde trouwlocaties in de buitenlucht van Eindhoven.

Verbind mensen en bomen

Oude rituelen, zoals een oude Duitse traditie om te feesten (te vieren, te dansen en muziek te spelen IN en bij) de centrale Linde in het dorp, willen we graag onder de aandacht brengen en laten herleven.

Ook willen we een oud gebruik laten herleven. Het oogsten van lindebloesem om er thee van te trekken. Dit gaan we bij de Linde van Sambeek combineren met het snoeien van de boom om het vrijgekomen blad en de takken, net zoals vroeger, te voeren aan het vee. Blad en takken is van oudsher in de zomer een belangrijke voedselbron die grote invloed heeft op de gezondheid van alle dieren die inmiddels vooral gras en mais te eten krijgen

De basis voor de boom: De wortels onlosmakelijk verbonden met de bodem

De bodem is de basis voor de boom.  Daar haalt de boom grotendeels de nutriënten uit die hij nodig heeft voor fotosynthese en dus ook voor een gezonde groei.

De vuistregel is dat de wortels enkele meters verder reiken dan de takken. Maar ze kunnen ook nog veel verder groeien als dat nodig en mogelijk is. De meest belangrijke factoren waarvan de som dit bepaalt, zijn grondsoort, aansluiting op het grondwater en wat de toestand is ten opzichte van het maaiveld. Voor iedere stadsboom is dit het grootste gevecht. Naast de ruimte met alle nutsvoorzieningen ondergronds en op maaiveld, alle noodzakelijke bestrating voor verkeer en voetgangers is er vaak maar beperkte ruimte meer over voor de boom. Bij een Wereldboom is het een noodzaak dat er altijd bij een belangrijk deel van de kroonprojectie de kleine kringloop plaats kan vinden.

Dat betekent dus dat bladeren en takken ter plaatse kunnen verteren, dit kan ook met een vormgeving die strak is met een uiterst verzorgde uitstraling. Een gezond bodemleven is een vereiste voor een boom om oeroud te worden.