Foto: Ton Stokwielder

Foto: Ton Stokwielder

De beuken van het Vlakwater

Het Odapark in Venray is 19 hectare groot en bevindt zich binnen de bebouwde kom als een oase van stuifduinen, heuvels en bossen maar ook met moderne kunst.Het al oude Theehuis met expositie en horeca ruimtes is een trekpleister.

Maar midden in het park staat die prachtige dubbele beuk, markant uitkijkend op een stuifzandvlakte met kinderen en wandelaars. Wat een bijzondere plek en wat staan die wereldbomen daar prominent. Ze worden alleen maar mooier, groter en sterker. Een toonbeeld van wat de natuur ons te bieden heeft.

Algemene informatie

De latijnse naam van deze twee beuken is “Fagus Sylvatica’. De locatie van de beuken is het huidige Vlakwatergebied.

Het Vlakwatergebied ligt aan de westkant binnen de bebouwde kom van de gemeente Venray en bestaat uit meerdere boscomplexen, waarvan er enkele tussen de woningen liggen. Het gehele boscomplex is circa 54 ha groot. De beuken zijn waarschijnlijk ter plaatse aangeplant rond 1955.

De toekomstverwachting voor deze bomen zijn buitengewoon goed. Er zijn echter wel maatregelen vereist om de boom te beschermen tegen autoverkeer en droogte omdat de bodem zeer arm is. De bomen hebben een geweldige uitstraling, met name omdat ze op een heuveltje staan. Ze nodigen uit om eronder in de schaduw te zitten en voor kinderen om te klimmen.

Nederlandse naamgewone beuk
Latijnse naamfagus sylvatica
Diameter kroonca. 18 meter
Hoogteca. meter
Omtrek voet op maaiveldca. meter
Omtrek stam op 1.40 m
Leeftijdrond 1955 geplant