de Wollukse Wereldboom

Dit is de Wollukse Wereldboom. Vandaag is het nog zomaar een zomereik op het Waalwijkse Lido, zoals er in Waalwijk zoveel staan. Met de juiste zorg, aandacht, ruimte en groeiomstandigheden kan deze eik echter uitgroeien tot een imposante verschijning, zoals bijvoorbeeld de Eik van Nonington in Engeland. Deze eik wordt geschat op 400-1000 jaar oud. Of wat te denken van de eik van Allouville Bellefosse, een boom die letterlijk in het centrum van het Franse dorpje staat, maar die ook figuurlijk centraal staat in het dorp. Op zowel aankondigingen voor activiteiten als op verkiezingspamfletten staat de boom afgebeeld. Beide bomen zijn voorbeelden van plekken die tot de verbeelding spreken en plekken die een bijzondere rol in het alledaagse leven spelen.

Onbewust en ongemerkt is Waalwijk eigenlijk al veel meer verbonden met de zomereik op het Lido dan we denken. Zowel op het wapen van Waalwijk, zoals afgebeeld op het stadhuis, als op de Waalwijkse vlag zien we namelijk een afbeelding van de zomereik. Dat wetende is het niet meer dan logisch dat we deze boomsoort verkiezen tot de Wereldboom van Waalwijk. De plek van de boom is bovendien markant voor Waalwijk: centraal op het Lido, Waalwijks belangrijkste en meest bekende recreatiepark.

Het Lido is een park dat het decor is van vele evenementen en verenigingen. Zo staat de Wereldboom jaarlijks centraal tijdens het familiefestival Wolluk-Stock. Over de afgelopen jaren hebben al meer dan 1000 kinderen uit de omgeving van Waalwijk de boom leren kennen, door er in te klimmen, de boom te voeden en een wens te begraven. De boom is dus in feite al vastgelegd in het collectief geheugen van de toekomst van Waalwijk. Momenteel zijn we bezig om ook andere activiteiten te koppelen aan de boom zodat de bekendheid van de boom verder kan groeien. Denk hierbij aan scouting bijeenkomsten, de avondvierdaagse, maar ook de jaarlijkse oldtimerdag.


Draagt u dit levende monument een warm hart toe? Het is vanaf nu mogelijk om “Vriend van de Wollukse Wereldboom” te worden. Dit kunt u doen door een vrije donatie van € 10,00 – € 49,00 te storten op rekening nr. NL57 RABO 0328 3407 31, ten name van Stichting Wereldboom onder vermelding van “Wollukse Wereldboom”. Geeft u daarnaast even aan of u vermeld wilt worden in het officiële document en op Facebook.

Wenst u een grotere donatie te doen? Dan kunt u sponsor worden van de Wollukse Wereldboom. Neemt u hiervoor alstublieft even contact op via  info@wereldboom.org en bekijk onderstaand de verschillende sponsorpakketten.

Het geld van uw donatie wordt gebruikt om het laatste gat op de begroting voor de uitvoering te dichten, zo helpt u ons om dit mooie project in 2018 te realiseren.

Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons vaste team willen komen versterken en hand en spandiensten willen verrichten bij  de fysieke uitvoering of andere evenementen.

Tijdens Wolluckstock 2018 zal de feestelijke en officiële inhuldiging van de boom plaats vinden in het bijzijn van de sponsoren, vrienden en vrijwilligers.

Bekijk hier de verschillende sponsorpakketten

Algemene informatie

Om de boom echt duurzaam oud te laten worden moeten we echter ook de groeiplaats van de boom aanpakken. Vandaag is de bodem van het Lido ernstig verdicht door jarenlange betreding van voetgangers en machines. Daarnaast is de bodem van origine al erg schraal en zuur, maar deze is over de jaren mede door de afwezigheid van een natuurlijke strooisellaag en de aanwezigheid van gras, verder toegenomen. Dit leidt er toe dat de sollitaire bomen op het Lido er niet best bij staan, velen vertonen scheuren en zitten dun in het blad.

Samen met enkele professionals is er een plan gemaakt voor de Wollukse Wereldboom. Het plan bestaat uit een aantal maatregelen die de groeiplaats verbeteren en tegelijkertijd helpen om een bijzonder plek onder de boom creëren: Rondom de boom wordt een verhoging gemaakt met hulp van grasplaggen die we afplaggen onder de boom. Deze wal van grasplaggen wordt versterkt met een houten rand aan de binnenzijde. De rand wordt gemaakt met hout uit de bosschages op het Lido. De wal wordt aangelegd in de vorm van een pentagram als een subtiele hint naar het Wolluk-stock festival waar het allemaal mee begon. De verhoging om de boom zorgt ervoor dat blaadjes kunnen blijven liggen, zodat het bodemleven of de beestjes in de bodem de blaadjes kunnen afbreken en omzetten in voedsel voor de boom en tegelijk de bodem beluchten door alle gangetjes die ze graven. Onder de boom worden allerlei kruiden en bloemen ingezaaid, deze zorgen, naast een goed bodemleven, voor een zeer bijzonder palet aan kleuren en sferen, in combinatiet met het gefilterde zonlicht van de boom. De boom krijgt door het Pentagram ook de ruimte om takken tot op de grond te laten groeien waardoor er een imposante binnenruimte ontstaat. Om de15 jaar kan het pentagon worden aangepast aan de grootte van de kroon, zo ontstaan groeiringen van de boom op de grond rondom en onder de kroon.

Als laatste worden er in de graswal een aantal boomstambanken gelegd. Deze banken worden gegraveerd met enkele dichtregels, waarvoor in latere fase een dichtwedstrijd zal worden uitgeschreven.

Op de banken is het heerlijk toeven onder de boom, tijdens een dagelijks ommetje. Vanuit de geborgenheid van de boomkroon kijk je uit over het wijdse Lido. Naast een dagelijks ommetje en alle activiteiten die op het Lido plaatsvinden willen we de boom ook koppelen aan de fietsroutes en als knooppunt voor wandelroutes richting Plantloon en de Loonse en Drunense duinen. Zo gaat de Wollukse Wereldboom een baken vormen, een herkenningspunt en symbool voor het Lido.

De Wollukse Wereldboom kun je ook volgen op Facebook

Historische informatie
Huidige situatie en wensen voor de toekomst

Inmiddels hebben we een aantal nieuwe sponsors uit de Waalwijkse gemeenschap verworven. We zijn er superblij mee dat een aantal ondernemers de Wollukse Wereldboom een warm hart toedragen.

Onlangs hebben we een mooie presentatie kunnen geven aan de volledige gemeenteraad. (Gemeente Waalwijk) Deze presentatie heeft er mede toegeleid dat we de volledige ondersteuning van de gemeente Waalwijk hebben om de Wollukse Wereldboom te realiseren.

Bij de Wollukse Wereldboom ligt inmiddels een grote lading eiken stammen. Deze stammen gaan we gebruiken om een pentagram te vormen rondom de eikenboom. Dit pentagram zal een natuurlijke afbakening worden rondom de boom. In en op dit pentagram zal het in de nabije toekomst echt heerlijk toeven worden. We zijn dan ook echt heel benieuwd hoe de plek zich in de komende jaren zal ontwikkelen en welke plaats de Wollukse Wereldboom zal innemen.

Foto's

Eigenschappen

Nederlandse naam
Zomereik
Latijnse naam
Quercus robur
Hoogte
ca. 16 m
Omtrek stam op 1,50 m
ca. 2.44 m
Kroon diameter
ca. 23 m
Wereldboom certificaat
1 juli 2018
Beschermvrouw: Maureen Barkey

Hier vind je de Wollukse Wereldboom

Reisinformatie

Lopen van OV eindpunt
ca. 5 minuten
Dichtsbijzijnde parkeerplaats
Vijverlaan, Waalwijk
Lopen vanaf parkeerplaats
ca. 3 minuten
Bereikbaarheid met rolstoel
Matig

Routebeschrijving

Vanaf de bushalte loop je in zuidelijke richting naar het kruispunt Akkerlaan, Groenewoudlaan en Vijverlaan. Volg hier de Vijverlaan ongeveer 500 m. In de bocht neem je het zandpad aan de linkerkant. Na 100m zie  je rechts, midden op het terrein, de Wollukse Wereldboom.